AMAÇLAR VE HEDEFLER – Kendi işinizi yapabilmeniz için bilgi ve becerilerinizi keşfetmenizi sağlamak // Girişimciliğe farklı açılardan bakabilmenizi sağlamak // Sizi endişelendiren beceri ve bakış açılarına yönelik eylem planı geliştirmenize yardımcı olmak // İş kurarken işinize yarayacak hizmetleri daha iyi kavrayabilmenizi sağlamak.

AMAÇLAR VE HEDEFLER – Düşünce sınırlarını aşmaya yardımcı olmak // Yaratıcı becerilerinizi geliştirmek için farklı araçlar sağlamak // Yeni veya mevcut iş fikrinizi geliştirmek için yeni araçlar uygulamanıza yardımcı olmak.

AMAÇLAR VE HEDEFLER – Uluslararası statümüzü nasıl maksimize edebiliriz?

AMAÇLAR VE HEDEFLER – Ağ oluşturmanın farklı yöntemlerini keşfetmek // İş dünyasında ağ oluşturma becerilerinin önemini kavramak // Anlatılan yöntemlerin uygulamasını anlamak ve bunların nasıl kullanılacağına dair pratik ipuçları kazandırmak // Ağ oluşturma becerileri hakkında bilgilerinizi genişletebilmek için farklı yöntemleri öğretmek.

Bu bölümde, fırsatlarını en üst seviyeye çıkarmak için maaşlı çalışmak isteyenleri desteklemek amacıyla kurumsal girişimcilik yeteneklerini keşfedeceğiz.