Birinci bölüm olan bu bölümde, işiniz veya iş fikrinizin kritik bir değerlendirmesini yapacağız, planlanan operasyon kapsamını inceleyeceğiz ve bir ‘İş Uyum Denetimi’ geliştireceğiz.

Bu bölümde, işletmenizi başarılı bir şekilde devam ettirebilmek için gerekli olan kaynakları (insani, operasyonel ve teknik) ve kapasiteyi tanımlayacağız.

Bu bölümde, müzakere yöntemlerinin kritik bir analizini yaparak sizin liderlik ve müdahale yeteneklerinizi keşfedeceğiz.

Bu bölümde, Temel Performans Göstergeleri, İşletme Performansı ve Bilgi Raporlama konuları analiz edilecektir.

Bu bölümde, işletmenizde sürdürülebilir büyümenin sağlanabilmesi için detaylı bir finansal planlama analizi yapılacaktır.

Bu modülde ‘büyük’ projenizi tanımlayacağız. Bu bölüm, iş geliştirme konusunda ilerleyebilmeniz için (sizin tarafınızdan) tasarlanacaktır. İşinizin ilerleyen aşamalarında şablon oluşturması için proje planlaması yapılacaktır.

Bu modülün amacı, ortak ülkelerde yeni göçmen girişimcilere daha geniş bir ağ desteği sağlamaktır.

Migrapreneurs’ün bu aşamasında Türkiye’de iş yapma konusunda detaylar paylaşacağız.

FRANCE

UK

SPAIN