AMAÇLAR VE HEDEFLER – Kendi işinizi yapabilmeniz için bilgi ve becerilerinizi keşfetmenizi sağlamak // Girişimciliğe farklı açılardan bakabilmenizi sağlamak // Sizi endişelendiren beceri ve bakış açılarına yönelik eylem planı geliştirmenize yardımcı olmak // İş kurarken işinize yarayacak hizmetleri daha iyi kavrayabilmenizi sağlamak.