AMAÇLAR VE HEDEFLER – Uluslararası statümüzü nasıl maksimize edebiliriz?