AMAÇLAR VE HEDEFLER – Ağ oluşturmanın farklı yöntemlerini keşfetmek // İş dünyasında ağ oluşturma becerilerinin önemini kavramak // Anlatılan yöntemlerin uygulamasını anlamak ve bunların nasıl kullanılacağına dair pratik ipuçları kazandırmak // Ağ oluşturma becerileri hakkında bilgilerinizi genişletebilmek için farklı yöntemleri öğretmek.