MAKRO

MAKRO is a management development and consulting company, founded in 1984 and located in Ankara. Since its time of establishment, the company has been providing research, strategy and planning services to local & regional bodies and taking part in project work for personal and professional development of individuals in various communities incl. disadvantaged/vulnerable groups.

The activities in Turkey highly relies on collaborations with local & regional bodies (chambers of commerce and industry, regional development agencies, etc.) and comprise regional development services, such as; sectoral and innovation capacity assessments, reporting and strategic planning.

 

In international scope, MAKRO has been involved in a number of European projects. The projects have developed innovative training programmes for youth and adult individuals, mainly targeting social integration / inclusion, entrepreneurial development (incl. innovative, social and migrant entrepreneurship), vocational development and provided via the use of contemporary distance learning methods.

 

·       CONTACT US

 

MAKRO Management Development Consulting Company
Paris Caddesi 6/7 Kavaklıdere, Ankara
Tel:
+90 (312) 425 59 15
www.makroconsult.com.tr

Contact person: Merve Gül Barut, merve@makroconsult.com.tr


 

MAKRO

 

Makro, 1984 yılında Ankara’da kurulan bir yönetim geliştirme ve danışmanlık şirketidir. Kuruluşundan itibaren yerel ve bölgesel kurumlara araştırma, strateji ve planlama hizmetleri sunmakta ve dezavantajlı/zayıf gruplar dahil olmak üzere çeşitli topluluklardaki bireylerin kişisel ve profesyonel gelişimlerine yönelik proje faaliyetleri yürütmektedir. 

Türkiye’deki faaliyetler yoğun olarak yerel ve bölgesel kurumlarla (ticaret odaları, kalkınma ajansları vb.) yapılan iş birliklerine dayanmakta ve sektörel ve inovasyon kapasite değerlendirmesi, raporlama, stratejik planlama gibi bölgesel gelişim hizmetleri sağlanmaktadır.

 

Uluslararası bağlamda MAKRO, birçok Avrupa projesine dahil olmuştur. Bu projeler kapsamında genç ve yetişkin bireyler için genellikle sosyal uyum, girişimcilik (İnovatif, sosyal ve göçmen girişimciliği dahil olmak üzere) ve mesleki gelişim konuları hedeflenerek ve çeşitli uzaktan öğrenme yöntemleri ile destekleyerek İnovatif eğitim programları geliştirilmiştir.

 

·       İLETİŞİM

 

MAKRO Yönetim Geliştirme Danışmanlık Şirketi
Paris Caddesi 6/7 Kavaklıdere, Ankara
Tel:
+90 (312) 425 59 15
www.makroconsult.com.tr

Yetkili kişi: Merve Gül Barut, merve@makroconsult.com.tr